Logopedie


Door te spreken en te luisteren kunnen wij elkaar begrijpen. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Om te kunnen spreken moeten wij ademhalen en gebruik maken van onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om met elkaar te spreken moeten we ook kunnen horen, denken en begrijpen.

Logopedie is meer dan spraakles alleen.

Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen die betrekking hebben tot onze spraakorganen, kunnen door een logopedist worden behandeld. Dit gebeurt in samenwerking met de huisarts, specialist of tandarts.


logopedie

Bij volwassenen kan een logopediste hulp bieden bij:

  • Stemproblemen
  • Opvallend accent of dialect
  • Slechte verstaanbaarheid (ook ten gevolge van een ingreep in het mondgebied)
  • Hyperventilatie/ademhalingsproblemen tijdens spreken
  • Articulatiestoornissen

Bij ouderen kan een logopediste hulp bieden bij:

  • Afasie
  • Dysarthrie
  • Slechthorendheid/moeite met spraak
  • Stemproblemen
  • Eet-/drinkproblemen na een beroerte

Diagnostiek en begeleiding

Stem
Hieronder vallen personen met organische en/of functionele stemproblemen. Denk maar aan beroepssprekers als leerkrachten bijvoorbeeld die bij de uitoefening van hun beroep stemproblemen ervaren. Hiervoor hebben we en gespecialiseerde therapeut in huis.

Neurodegeneratieve aandoeningen
Bij aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson of dementiesyndromen treden in een bepaald stadium van de ziekte spraak–,taal–en/of slikproblemen op. Om de communicatieve vaardigheden in stand te houden is logopedische begeleiding in vele gevallen noodzakelijk. Daarnaast kan ook begeleiding van de direct omgeving van de cliënt aangewezen zijn. Hiervoor hebben we een gespecialiseerde therapeut in huis.

Acute neurologische aandoeningen
Bij een acute neurologische aandoening zoals een CVA (denk maar aan een trombose, herseninfarct,…) kan logopedische begeleiding nodig zijn om de communicatieve vaardigheden terug te winnen.

Slikken
Zowel bij neurogene aandoeningen als na een chirurgische of radiotherapeutische ingreep in het hoofd–en halsgebied kan sliktherapie nodig zijn om de slikfunctie te verbeteren.

Stotteren
Stotteren is een stoornis in de vloeiendheid van het spreken. Dit uit zich zowel in herhalingen (i-i-i-ik), als verlengingen (vvvvvvvis) en als blokkeringen (b-bal – vastzitten van de spreekspieren). Als volwassene heb je vaak al een hele tijd te maken met stotteren. Dan komt er vaak secundair gedrag bij kijken zoals vermijdingsgedrag, uitstelgedrag en duwgedrag. Hiervoor hebben we een gespecialiseerd therapeut in huis.Contacteer ons

Philippe Saveryslaan 43
, 9140 Temse

03/296.77.19


Volg ons op Facebook