Ma - Vr 08.00 - 21.30Zaterdag volgens afspraak+03 296 77 19info@pgcdezaat.bePGC De ZaatPhilippe Saveryslaan 43, 9140 TemsePGC De Zaat JuniorPhilippe Saveryslaan 336, 9140 Temse


Logopedie bij kinderen
Logopedie

Onze logopedisten werken op de volgende gebieden met kinderen: problemen of stoornissen in de spraak- en taalontwikkeling, articulatieproblemen, leerproblemen (rekenen – dyscalculie, lezen – dyslexie, spelling – dysorthografie), stemproblemen (verkeerd stemgebruik, (kinder)heesheid) en oro-myofunctionele stoornissen (afwijkende mondgewoonten en infantiel slikken).

Vooraf wort een intakegesprek gepland ter kennismaking en bepaling van de zorgnoden, gevolgd door een onderzoek. Nadien wordt de eventuele nood aan therapie besproken aan de hand van verslaggeving. Afhankelijk daarvan wordt er al dan niet therapie opgestart.

Er wordt holistisch te werk gegaan en wordt er steeds gestreefd naar een optimale communicatie tussen alle betrokken partijen.

Spraak – en taalontwikkeling

Kinderen waarbij de spraak – en/of taalontwikkeling vertraagd of verstoord verloopt kunnen bij ons terecht voor begeleiding. Het gaat hier over kinderen die problemen hebben met mondelinge taalvaardigheid en op die manier belemmerd zijn in hun communicatie. Kinderen kunnen enerzijds problemen vertonen met het produceren van taal. Anderzijds kan het taalbegrip ook afwijkend zijn. We spreken van een taalprobleem wanneer de taal (begrip-productie-combinatie) langzamer of anders ontwikkelt dan bij leeftijdsgenoten.

Articulatie

Wanneer kinderen moeite hebben met het motorisch articuleren van een bepaalde klank, spreekt men van een fonetisch articulatieprobleem. Denk maar aan problemen met het vormen van een rollende /r/ of een sissende /s/.

Anderzijds kunnen kinderen ook vereenvoudigingsprocessen toepassen tijdens het spreken. In dit geval is er dan sprake van een fonologisch articulatieprobleem. Hier worden klanken incorrect gebruikt. Deze processen zijn normaal bij elk jong kind en verdwijnen naarmate de spraakontwikkeling vordert. Indien deze niet spontaan verdwijnen, kan u terecht bij een logopedist.


Leerproblemen

Kinderen die een achterstand vertonen op vlak van schoolse vaardigheden met name rekenen, lezen en spelling, komen ook vaak bij een logopedist terecht. Dit kan zowel na doorverwijzing door school, CLB,… als op eigen initiatief. Naast begeleiding voor jonge kinderen met leerproblemen staan wij ook in voor ondersteuning bij het voortgezet onderwijs.

Stem

Hieronder vallen kinderen met organische en/of functionele stemproblemen. Denk maar aan kinderen met stembandknobbels ten gevolge van stemmisbruik.

Oro-myofunctionele stoornissen

Kinderen met slikproblemen zien wij vaak in het kader van een orthodontische behandeling of ter preventie hiervan. Een slikprobleem werkt immers afwijkingen aan het gebit in de hand en gaat vaak gepaard met articulatieproblemen.

Verder worden ook foutieve mondgewoonten weggewerkt, denk maar aan open mondgedrag, duim- en/of vingerzuigen, tongpersen,…


MAAK EEN AFSPRAAK


Contacteer ons


Praktijkadressen

PGC De Zaat

Philippe Saveryslaan 43

9140 Temse


PGC De Zaat Junior

Philippe Saveryslaan 336

9140 Temse


Maatschappelijke zetel

Kinesitherapie De Zaat GCV

KBOnr: BE0829.608.336

Philippe Saveryslaan 147

9140 Temse


Volg ons op sociale mediaCopyright PGC De Zaat 2024. Alle rechten voorbehouden