Logopedie bij kinderen


Logopedie

Onze logopedisten werken op de volgende gebieden: spraak- en taalontwikkeling, articulatie, rekenen/lezen en schrijven, stem, slikken en stotteren.

Spraak – en taalontwikkeling

Kinderen waarbij de spraak – en/of taalontwikkeling vertraagd of verstoord verloopt kunnen bij ons terecht voor begeleiding. Het gaat hier over kinderen die problemen hebben met mondelinge taalvaardigheid en zo belemmerd zijn in hun communicatie. Ook kinderen met fonologische stoornissen…..

Articulatie

Hier gaat het vooral over kinderen met een enkelvoudige articulatiestoornis. Kinderen die moeite hebben met het motorisch articuleren van een bepaalde klank, zoals een rollende r of een sissende s.


logopedie

Rekenen, lezen en schrijven

Kinderen die een achterstand vertonen op vlak van schoolse vaardigheden komen ook vaak bij een logopedist terecht. Dit kan zowel na doorverwijzing door school, CLB,… als op eigen initiatief. Naast begeleiding voor jonge kinderen met leerproblemen staan wij ook in voor ondersteuning bij het verdergezet onderwijs.

Stem

Hieronder vallen kinderen met organische en/of functionele stemproblemen. Denk maar aan kinderen met stembandknobbels ten gevolge van stemmisbruik. Hiervoor hebben we een gespecialiseerde therapeut in huis.

Slikken

Kinderen met slikproblemen zien wij vaak in het kader van een orthodontische behandeling of ter preventie hiervan. Een slikprobleem werkt immers afwijkingen aan het gebit in de hand en gaat vaak gepaard met articulatieproblemen.

Stotteren

Stotteren is een stoornis in de vloeiendheid van het spreken. Dit uit zich zowel in herhalingen (i-i-i-ik), als verlengingen (vvvvvvvis) en als blokkeringen (b-bal – vastzitten van de spreekspieren). Hiervoor hebben we een gespecialiseerde therapeut in huis.


MAAK EEN AFSPRAAK


Contacteer ons

Philippe Saveryslaan 43
, 9140 Temse

03/296.77.19


Volg ons op Facebook