Visie


Werken vanuit een visie maakt groei mogelijk ... Niet alleen voor ons, maar ook zeker voor u!

In een snel ontwikkelende omgeving willen wij uitblinken in het aanbieden van kwalitatieve en klantvriendelijke zorg. De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimtes waardoor uw privacy is gewaarborgd. Daarnaast wil onze praktijk een prettige werkomgeving zijn voor haar medewerkers.

Een goede onderlinge verstandhouding en respect voor elkaars professionaliteit leiden tot een sfeer binnen de praktijk waar naast de patiënten, ook de medewerkers zich prettig voelen. We werken graag in een open sfeer, wat inhoudt dat we niet alleen behandelaar zijn, maar ook een begeleider met een luisterend oor.

De visie op gezondheid vertaalt zich naar een actieve rol van de patiënt waarin eigen verantwoordelijkheid over gezond worden en gezond blijven centraal staan. We zijn ons bewust van het feit dat het welslagen van de therapie staat of valt met de inzet van de behandelaar en van de patiënt en de daaruit voortvloeiende samenwerking.

Evidence Based Practice is het uitgangspunt van ons technisch handelen. Dit betekent dat de praktijk streeft naar wetenschappelijke onderbouwing van het handelen.


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF