facebook


LogopedieDoor te spreken en te luisteren kunnen wij elkaar begrijpen. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Om te kunnen spreken moeten wij ademhalen en gebruik maken van onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om met elkaar te spreken moeten we ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen die betrekking hebben tot onze spraakorganen, kunnen door een logopedist worden behandeld. Dit gebeurt in samenwerking met de huisarts, specialist of tandarts.
Maar logopedie is meer dan spraakles alleen. Tegenwoordig kampen meer en meer kinderen met leerstoornissen (rekenen, lezen en schrijven). Logopedie kan ook hier een oplossing bieden.
De logopediste richt zich niet alleen tot kinderen maar ook tot volwassenen en ouderen.

Bij kinderen kan een logopediste hulp bieden bij:

- Articulatiestoornissen (fonetische + fonologische articulatiestoornissen)
- taalstoornissen/- achterstand
- Leervoorwaarden
- Leerstoornissen
- Stemproblemen

Bij volwassenen kan een logopediste hulp bieden bij:

  • stemproblemen
  • opvallend accent of dialect
  • slechte verstaanbaarheid (ook ten gevolge van een ingreep in het mondgebied)
  • hyperventilatie/ademhalingsproblemen tijdens spreken
  • Articulatiestoornissen

Bij ouderen kan een logpedistehulp bieden bij:

  • afasie
  • dysarthrie
  • slechthorendheid/moeite met spraakverstaan
  • stemproblemen
  • eet-/drinkproblemen na een beroerte

webdesign by ITAFdesign, part of ITAF